Målgruppe for anbringelse

Fælles for de unge som bliver anbragt på Lindhøjgaard er, at de er flygtet fra deres eget hjemland som en del af historie. Målgruppen for anbringelse på Lindhøjgaard er således enten uledsagede flygtningebørn og unge eller børn og unge af flygtningefamilier, som er bosiddende i Danmark.

De unge, der bliver anbragt på Lindhøjgaard er som oftest skrøbelige, men ikke behandlingskrævende. De har ofte følelser af savn, skyld og traumer, der relaterer til deres særlige historik og som ofte har udgangspunkt i lande med krig, som de på nuværende ikke kan vende tilbage til.​

Uledsagede flygtningebørn og unge

Hovedparten af de unge som er anbragt på Lindhøjgaard er uledsagede flygtningebørn og unge, som er kommet til Danmark før det fyldte 18. år.

De er kommet til landet uledsagede dvs. uden forældre eller andre omsorgspersoner, hvilket gør at de kan have behov for et familielignende tilbud, hvor muligheden for at bo i et miljø, med genkendelighed, der referere til deres egen kultur, sprog, religion og historie.

Fælles for de uledsagede unge, der er i anbringelse på Lindhøjgaard er, at eventuelle forældre er langt væk fra Danmark.

Børn og unge af flygtningefamilier, bosiddende i Danmark

Lindhøjgaard modtager desuden børn og unge af flygtningefamilier, hvor en eller flere af børnene, skal anbringes uden for hjemmet. Herunder også børn og unge af flygtningefamilier, hvor den nuværende anbringelse uden for hjemmet, har vist sig ikke at være det rigtige for barnet/den unge.

Ofte ser vi, at børn og unge af flygtningefamilier har store udfordringer i forhold til, at blive anbragt i danske familier, hvor både referanceramme, sproglig og kunturelle forskelligheder kan vise sig at være problematiske.

Her vil den unge kunne drage nytte af, at blive anbragt på Lindhøjgaard, hvor de møder andre børn og unge, som har lignende baggrund og historik.​

Anbringelse af unge

Fælles for de unge der bliver anbragt på Lindhøjgaard, er at de som oftest er skrøbelige, men ikke behandlingskrævende. De unge på Lindhøjgaard har ofte følelser af savn, skyld og traumer der relaterer til deres særlige historik og som ofte har udgangspunkt i lande med krig, som de på nuværende ikke kan vende tilbage til.

Desuden har de unge det fælles udgangspunkt, at de skal forene det de kommer fra, med det liv de nu har og muligvis fremadrettet skal have, i Danmark.

De unge har som oftest brug for lang tid, til at finde sig selv i dette skisma, opbygge tillid til deres nye omsorgspersoner, navigerer i et samfund med nye og anderledes krav samt til at tillære sig både sproglige og kulturelle kompetencer. En proces, der kræver tid, tålmod og et godt og trygt netværk.

Kontakt os og hør mere om anbringelse af unge

Har du spørgsmål om anbringelse af uledsagede flygtningebørn eller børn og unge af flygtningefamilier i Danmark? Så er du altid velkommen til at kontakte os.

Du kan ringe til os på telefon 30 31 77 34 eller sende en e-mail til leder@lindhoejgaard.dk.​

Ring til os​

Telefon: 30 31 77 34

Send en e-mail

Find os på adressen

CVR:

20868074