Velkommen!

​Lindhøjgaard er et opholdssted som er grundlagt af Red Barnet i 1998. Vi har lige siden udgjort et hjem, et stærkt fællesskab og en tryg og stabil base for unge flygtninges udvikling og integration i Danmark. 

Lindhøjgaard – et socialpædagogisk opholdssted for unge og uledsagede flygtningebørn

Velkommen til et hjem med kultur & historie

Lindhøjgaard er et socialpædagogiske opholdssted, som blev etableret i 1998, på initiativ fra Red Barnet for, at tilbyde unge uledsagede flygtningebørn et trygt hjem med udgangspunkt i børnekonventionens artikel 2. Lindhøjgaard er Danmarks ældste opholdssted for uledsagede flygtningebørn og har siden fungeret som base for unge menneskers udvikling, primært unge uledsagede flygtninge. Vi er bl.a. godkendt efter Servicelovens §66.

Samtidig modtager vi børn og unge med flygtningebaggrund, der i første om­gang har vist sig at være blevet fejlanbragt, samt børn og unge fra flygtninge­familier, hvor en el. flere af børnene skal bo et andet sted end hos familien. Lindhøjgaard er en døgninstitution med en bred vifte af relevante tilbud for børn og unge i målgruppen.

Lindhøjgaard ligger i Lynge i Nordsjælland med gode transportmuligheder til og fra København og Storkøbenhavn.

Lindhøjgaard er godkendt til anbringelse efter:

  • Servicelovens §66, stk. 1, nr. 6
  • Servicelovens §76 stk. 3 i aldersgruppen 18-23 år
  • Servicelovens §107, 2 pladser i aldersgruppen 18-30 år

På Lindhøjgaard bliver de unge inviteret ind i et stærkt og mangfoldigt fæles­skab. Alle har lige ret til at blive hørt og til at præge fællesskabet i positiv ret­ning. Vi tilstræber at have en tillidsfuld tilgang til hinanden, præget af respekt og åbenhed.

Vi tilsigter at fremme en kultur på opholdsstedet, hvor de unge har et reelt og rummeligt hjem, samtidig med at vi er opmærksomme på vores pædagogiske praksis og vores ansvar som socialpædagogisk opholdssted. Vi møder den unge med en både personlig og professionel tilgang.​

Pædagogisk tilgang

Gennem mere end 20 år har vi på Lindhøjgaard haft gode resultater med en etnicitets- og baggrundsanerkendende relationspædagogisk tilgang til arbejdet med de unge. Resultaterne ses tydeligst ved at se på de – nu voksne – mennesker, som tidligere har været anbragt på Lindhøjgaard.

De har for langt hovedpartens vedkomne i dag etableret en voksentilværelse, hvor de bidrager til fællesskabet i Danmark. Mange af de tidligere unge har fortsat en relation til huset og er fx med til at fejre højtider her.

Vi tilsigter at fremme en kultur på opholdsstedet, hvor de unge har et reelt og rummeligt hjem, samtidig med at vi er opmærksomme på vores pædagogiske praksis og vores ansvar som socialpædagogisk opholdssted og døgninstitution. Vi møder den unge med en både personlig og professionel tilgang.​

Dette indebærer bl.a.

  • Dialog med den unges eget netværk.
  • Besøgsrejser med henblik på fortsat kontakt med familie og bearbejdning af egen livshistorie
  • Fokus på- og interesse for den unges medbragte historie og identitet samt de relationer og begivenheder i hjemlandet, som til stadighed påvirker den unges liv, velbefindende og udvikling.
  • Adgang til medarbejdere/omsorgspersoner med såvel etnisk dansk som med den unges egen kulturelle baggrund.
  • Individuel støtte til lektielæsning og tilegnelse af kompetencer til at kunne manøvrere i det danske samfund såvel som i eget etniske miljø og netværk.
  • Daglige samtaler om de oplevelser og udfordringer, den unge møder i kontakten med det danske samfund.

Har du spørgsmål? Så kontakt os gerne

Hvis du har spørgsmål til forholdende i Lindhøjgaard døgninstitution, til mulighederne for anbringelse i henhold til servicelovens §66 – eller andre områder, vi beskæftiger os med – så er du altid velkommen til at kontakte os.

Vi kan kontaktes på telefon 48 18 69 18 eller på vores e-mail leder@lindhoejgaard.dk.​

Ring til os

Telefon: 30 31 77 34

Send en e-mail

Find os på adressen

Lynge Bygade 6

3540 Lynge

CVR: 20868074